0242 237 50 75

Ortak Paydamız İyi Hekimlik Değerleridir

images_hekimmeclisi_hekimmeclisi

Bütün meslektaşlarımızın katılımına açık olan Antalya Hekim Meclisi

 

Bütün meslektaşlarımızın katılımına açık olan Antalya Hekim Meclisi 14 Nisan 2019 PAZAR saat:13.30’da Antalya Tabip Odası toplantı salonunda toplanıyor.

HEKİM MECLİSİ 14 NİSAN’da ANTALYA TABİP ODAMIZDA TOPLANIYOR

Ortak Paydamız İyi Hekimlik Değerleridir

Hekim Meclisi toplantısı için ÇAĞRIMIZDIR

Sevinçlerimizi birlikte coşturabilir, sorunlarımızı birlikte belirleyebilir, birlikte çözüm üretebiliriz.

Mücadelelerimizde tek yürek tek bilek olabiliriz.

Bürokratik çatı örgütü değil, demokratik, katılımcı, çağdaş bir Antalya Tabip Odası için Antalya Hekim Meclisini işlevselleştirelim.

Çalışma ortamlarımız farklı, uygulama alanlarımız farklı, sorunlarımız farklı olabilir.

Birlikte üretip birlikte söz ve karar sahibi olabileceğimiz bir Antalya Tabip Odası için çağrımızı yineliyoruz.

Hekim Meclisinin temel amacı çevreye, doğaya ve yaşayan tüm canlılara, hekime, insanlara… Ait yani mesleğimizin değerlerini içeren her konuda çözüm üretme ve toplumsal bir sağlık politikası oluşturulması sürecinde öncelikli olarak tabip odamızın izleyeceği yol ve yöntem konusunda tavsiye kararları almaktır. Alınmış olan kararların uygulanması konusunda Tabip Odamızı izlemek, uygulamalara katkıda bulunmak ve daha çok hekimin sürece katılımının, katkısının sağlanması yönünde çaba harcamaktır. Tüm hekimlik ortamlarının iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmek ana hedeflerindendir.

Antalya Hekim Meclisi çözümün bir parçası olmalıdır. İlk toplantımızı sadece temsilcilerle değil, bütün meslektaşlarımızla yapmayı planlıyoruz.

İl Merkezi ve tüm ilçelerdeki;
İl Sağlık Müdürlüğü idaresi kapsamında(İdari, şube, laboratuvar..), 112 Acil Sağlık
Hizmetlerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde,
Muayenehanelerinde, Özel Tıp Merkezlerinde, Özel Polikliniklerde, Özel Hastanelerde,
Devlet Hastanelerinde, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Üniversite Hastanelerinde,
…çalışan meslektaşlarımız, İşyeri Hekimlerimiz, Emekli Hekimlerimiz, İşsiz

Hekimlerimiz… Kısacası tüm meslektaşlarımızın

Antalya Hekim Meclisi toplantısına katılımını ve katkılarını bekliyoruz.

Birlikte daha güçlüyüz, sorunların değil çözümlerin parçasıyız.
Katılabilecek tüm meslektaşlarımızı 14 Nisan 2019 PAZAR günü saat:13.30’da Antalya Tabip Odası toplantı salonuna bekliyoruz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu