0242 237 50 75

ÖZEL HEKİMLİK 2020 YILI KATSAYI

ÖZEL HEKİMLİK 2020 YILI KATSAYI

2020 yılı Katsayısı Antalya için 9,14’tür.

 Değerli Meslektaşlarımız,

2020 yılında uygulanacak Özel Hekimlik TTB-HUV Katsayısı ANTALYA ili için 9,14 olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla..

Antalya Tabip Odası