0242 237 50 75

Özel Hekimlik Kol Toplantısı

Özel Hekimlik Kol Toplantısı

Yürütme kurulunun belirlendiği toplantıda Danışma kurulu toplantı

Ankara’da düzenlenen Özel Hekimlik Çalışma Grubu Toplantısına Antalya Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülsün Gülay Yılmaz yapıldı.

Yapılan toplantıda:

1- TTB’nin Hekim emeğinin karşılığını (ücret) belirlemede yasal ve somut durumu, yaşanan süreçler, sorunlar.

2-Hekimlik ücret tarifleri çalışma grubu ve yönergesi konuşuldu.

3-Hekimlik uygulamaları veri tabanı (HUV) daki değişiklikler ve yapılması gerekenler

Üzerine bir tartışma yürütüldü.

Yürütme kurulunun belirlendiği toplantıda Danışma kurulu toplantı tarihi olarak 26 Ekim 2018 olarak belirlendi.