0242 237 50 75

Özel Hekimlik Komisyonu

Özel Hekimlik Komisyonu

Özel Hekimlik Komisyonu ilk toplantısını

Özel Hekimlik Komisyonu ilk toplantısını Dr. Fikret Taş, Dr.Mustafa Kemal Altunlu, Dr.Reşit Agar, Dr. Halil Duran, Dr.Sibel Atalay, Dr.Esin Tan, Dr.Nazmi Tosun, Dr. Figen Yağmur Aslan ve Dr. Egemen Aktaş’ın katılımı ile gerçekleştirdi.
FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Toplantı Tutanağı
1. Muayenehane Hekimliği
2. Hekim Sözleşmeleri- Hekim İş Güvencesi
3. Hekim dostu hastaneler
4. Özel Hastaneler
5. Etik Değerler

Hekim Sözleşmeleri:

Standardize edilebilir mi? Olayın hukuken boyutu nedir? Hekimin şirket kurup fatura kesmeye zorlanması önlenebilir mi?
Özel Hastane mail grubu oluşturulması. Bu yolla hekimin bilgilendirilmesi. Hekim sözleşmelerinin toplanması.
Hekim Dostu Hastaneler :
Hastanelerde anket düzenleyip, hekim memnuniyetinin tespit edilmesi ve her yıl hekim dostu hastane seçilmesi.
Muayenehane Hekimliği:
Muayenehane hekimlerinin SGK ile anlaşmaları mümkün mü? Muayenehane şartnamesi değiştirilebilir mi? Konuları ele alındı.
Özel Hastanelerin Geleceği:
Türkiye’de şehir hastanelerine doğru gidiş yaşanmakta ama şehir hastaneleri de özelleştirileceğinden, sonuçta Türkiye’de sağlık sektörü özelleşmeye doğru gitmektedir.
Özel Hastaneler tekelleşmekte, küçük sağlık işletmeleri sistem içinde elenmektedir.
Etik Değerler:
Hekim-hekim ilişkilerinde etik değerler ön planda tutulmalı. Etik değerler güçlendirilmeli. Mesleki dayanışma.