0242 237 50 75

Özel Hekimlik Komisyonu toplandı

images_foto2016_ozel-hekimlik1

Özel Hekimlik Komisyonu, 07 Haziran 2018 Perşembe günü toplandı.

Toplantıda komisyonun çalışma ilkeleri, ve yapılabilecek çalışmalar başta olmak üzere verimli bir tartışma yürütüldü. Yapılabilecek etkinlikler ve tarihleri konusunda taslak bir program oluşturularak, komisyon üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Toplantıda öne çıkan görüşler/alınan kararlar

1-) Mesleğini özel hekimlik alanında yapan meslektaşlarımızın sorunları farklılık göstermektedir. Özel Hekimlik Komisyonu, sorunlar farklı olduğu için iki gruba ayrılarak sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütecek.

a) Özel Hastane ve Tıp Merkezleri Hekimleri

b) Muayene Hekimleri

2) Özelllike hastanelerde toplantılarak yapılarak hekimlerin sorunları ve tabip odasından beklentileri tespit edilecek.

3) 22 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Özel Hekimlik Çalıştayı öncesinde tüm mesleğini özel  hekimlik alanında  yürütün hekimlere ulaşılarak sorunlar ve çözüm önerileri alınacak.

4) Özel Hekimlerinde (muayenehene)  SGK reçetesi yazabilmeleri gerekirse SGK anlaşması yapılabilmesi için çalışmalar yürütülecek.

5) Muayenehane açılması işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacak.

6) Özel Hekimlik Komisyonunda çalışacak ve katılacak hekimlerin saısının artırılması ile ilgili çalışmalar yapılacak.