0242 237 50 75

Özel Sağlık Sektöründe Hekim Olmak

Özel Sağlık Sektöründe Hekim Olmak

Türk Tabipler Birliği’nin hekim hakları ve özellikle özel
14 Mart 2016 Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun organize ettiği “Özel Sağlık Sektöründe Hekim Olmak” konulu kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi.

TOPLANTI ve KAHVALTI FOTOĞRAFLARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

TTB Merkez Konseyi üyesi Op.Dr. Fatih Sürenkök ve TTB Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler’in konuşmacı olduğu toplantıya çok sayıda meslektaşımız katıldı.
Sabah birlikte yapılan kahvaltı sonrası başlayan toplantıda, özel sağlık sektöründe yaşanan sorunlar ile hekimlerin çalışma koşullarında getirilen yeni düzenlemeler tüm yönleriyle tartışıldı.

Türk Tabipler Birliği’nin hekim hakları ve özellikle özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik bugüne kadar yaptığı çalışmaların özetlendiği toplantıda, verilen hukuk mücadelesi ile ilgili gelişmelerin son durumları hakkında da bilgi verildi . Özellikle özel sağlık sektöründe çalışan hekimler için temel bir baz ücretin belirlenerek bu durum yasallaşması için yapılan çalışmalar aktarıldı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Op.Dr. Fatih Sürenkök ve TTB Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler , Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarının hukuk bürolarının hekimlere hukuksal olarak ve her türlü desteği verdiğini bundan sonrada vermeye devam edeceğini ifade ettiler. Özel sektörde çalışan hekimlerin kurumları ile yaptıkları sözleşmelerin öneminin vurgulandığı, toplantıda bu sözleşmelerin birer örneklerinin tabip odalarına verilmesi halinde ve hekimin talebiyle bir hak mağduriyeti yaşandığı durumda tabip odaların doğrudan müdahil olma imkânlarının doğabileceğinin altı çizildi.

Soru- yanıt kısmına geçirerek çeşitli kurumlarda çalışan hekimler doğrudan yaşadıkları sorunları paylaştılar.Antalya Özel Hekimlik Komisyonu’nun dinamizminden ve yaptıkları çalışmalardan çok etkilendiklerini söyleyen konuşmacılar bu istikrarlı çalışmanın tüm Tabip Odaları için de bir örnek oluşturacağını ifade ettiler.