0242 237 50 75

İl Pandemi Kurulu

images_LPANDEMI

 

İL PANDEMİ KURULUNDA YER ALMAMIZ SORUMLULUĞUMUZ VE GEREKLİLİKTİR.

Tüm Dünya ülkeleri gibi ülkemizde Covid-19 Pandemisi nedeniyle  olağanüstü dönem yaşamakta ve tedbirler almaktadır. 

Pandemi genel bir sağlık sorunu olup toplumun tüm bireyleri ve  ilgili örgütlenmelerin işbirliği ile başedilebilir. 

Hekimlerin  meslek örgütü olan Odamız ve Türk Tabipleri Birliği yaşanan bütün olağanüstü durumlarla ilgili önemli düzeyde bilgi ,birikim ve deneyime sahiptir. Sürecin başlangıcından itibaren mücadelenin önemli yapı taşlarından birisi olduğumuzu vurgulayarak her zaman  göreve hazır olduğumuzu ifade ettik. 

Pandemi İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı kapsamında, geçtiğimiz hafta, iller düzeyinde kurul toplantıları yapılmıştır. Antalya ilinde de yapıldığını sonradan öğrendiğimiz bu toplantıya, Pandemi ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden olan meslek örgütümüz Antalya Tabip Odası davet edilmemiştir. Bu konuya vurgu yapmak amacıyla Başkan Prof.Dr.Nursel ŞAHİN imzasıyla Antalya Valiliğine çağrıda bulunduk. Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla;

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter  Dr. Naci İŞOĞLU

 

T.C. Antalya Valiliği Makamına;

İnsanların kitlesel olarak hasta olmalarına ve ölümlerine neden olan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla karşı karşıyayız. Yeni bir virüsün yol açtığı bu durumun günümüzde etkin bir tedavisi ve aşısının olmaması diğer koruyucu önlemlerin önemini çok daha fazla artırmaktadır. Bu kapsamda her ilin kendi özelinde gerekli olan ek önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla İl Pandemi Kurulları oluşturulmuş ve bildiğimiz kadarıyla ilimizde de Pandemi Kurulu Antalya Valiliği bünyesinde faaliyete geçmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla 6023 sayılı yasa ile kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. Söz konusu yasanın 4. maddesi ile Birliğin görevleri belirlenmiştir. Maddenin “c” bendi ile “Halkın sağlığını korumaya çalışmak”, “d” bendi ile “Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak” ve “e” bendi ile de “Halk sağlığını ve tıp mesleklerini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak” görevleri arasında sıralanmıştır. Söz konusu yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için TTB’nin yerel örgütlenmesi olan Tabip Odalarının da İl Pandemi Kurullarında yer almasının önemi ve gerekliliği açıktır. 

Bu bağlamda Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, Antalya İli Pandemi Kurulu’nda yer alarak yukarıda belirttiğimiz yasal görevlerimizin yerine getirilebilmesi için çaba harcamayı sorumluluğumuz ve aynı zamanda bir gereklilik olarak görmekteyiz.  Bunun gerçekleştirilebilmesi amacıyla Antalya Tabip Odası adına bir temsilcinin de kurula davet edilmesi için gereğini arz ederim.     07 Nisan 2020

                                                                                                          Prof. Dr. Nursel ŞAHİN

                                                                                                       Antalya Tabip Odası Başkanı