0242 237 50 75

Pandemide Gerçekler…

images_2018_pandemi-yk

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri olarak hazırladığımız

Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, ülkemizde var olan pek çok sorunu daha da görünür kıldı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçsüzleştirildiği, koruyucu hekimliğin öncelenmediği, mesleki dayanışmanın yerini rekabetin aldığı, sağlık çalışanlarının özlük haklarının kaybedildiği sağlık politikaları ile salgının yönetilemediğini hep birlikte gördük.
Yaşananlar, salgınla aklın ve bilimin ışığında mücadele edilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri olarak hazırladığımız, pandemide görünürlüğü artan gerçeklikleri, toplumun ve sağlık çalışanlarının salgınla baş edebilmesi için nasıl bir sağlık sistemi olması gerektiğini dile getirdiğimiz kısa bir videoyu sizlerle paylaşmak istedik.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu