0242 237 50 75

Pratisyen Hekimler Kolu toplandı

images_foto2016_phk-yurutme

 Antalya’dan Dr. Kaan Taşer’in katıldığı Pratisyen Hekimler Kolu Ankara’da toplantısı

15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Tabip Odası toplantı salonunda toplan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekimler Kolu (PHK) yeni yürütmesini seçti.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleşti:

1 – Açılış

2 – Pratisyen Hekimler Kolu Yürütmesinin döneme dair değerlendirmeleri

3 – İllerden gelen oda ve komisyon temsilcilerinin dönem değerlendirmeleri

4 – 21.Pratisyen Hekimler Kongresi’nin değerlendirilmesi

5 – Pratisyen Hekimler Kolu yürütme seçimleri gündemi

Toplantıyı yönetmek üzere Dr. Muharrem Baytemur ile Dr. Onur Çeçen Divan’a seçildiler.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz (Eskişehir), TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel İlhan (İzmir), Adana’dan Dr. İsmail Bulca, Dr. Muhsin İnal, Dr. Kamiran Yıldırım, Dr. Hakan Şen; Ankara’dan Dr. Gül Bakır, Dr. Muharrem Baytemur, Dr. Zafer Kahyaoğlu, Dr. Sıtkı Kesedar, Dr. Mustafa Genel; Antalya’dan Dr. Kaan Taşer, Çanakkale’den Dr. Eftal Yıldırım, İstanbul’dan Dr. Mustafa Sülkü, Dr. Onur Çeçen; Manisa’dan Dr. İlhan Karanlık, Muğla’dan Dr. Varol Tunalı, Gaziantep’ten Dr. Mehmet İyigün; Van –Hakkari’den Dr. Özgür Deniz Değer ve Tekirdağ’dan Dr. Füsun Eren’in katılımı ile gerçekleşti.

Açış konuşmasını yapan PHK Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım, 2 yıl boyunca yapılan faaliyetlerin (TTB Kongre Faaliyet Raporu’nda da yer alan) özetini sundu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “ 1. Basamak sağlık hizmetlerini çok önemsiyoruz, PHK’nin bu alana katkıları ortada. PHK alana yönelik daha fazla üretmeli, çalışmalarımıza daha fazla katkı sunmalı, bugün sizleri dinlemeye, alana yönelik sorun tespitlerinizi almaya geldik. Yeni bir yürütme seçeceksiniz, yeni dönemde de beraber çalışmaya, 1. basamak sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için hep beraber elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz da, “Bir örgüt merkezi düzeyde önemli kararlar alabilir ve önemlidir. Ama etkili kararları ancak kollar, komisyonlar ve üyelerin katılımı ile alabilir. Biz MK olarak temel bazı ilkelerimiz dışında toptancı bir görüşe sahip değiliz, tartışmalardan yanayız, müdahaleci bir gelenekten geliyoruz, sahayı hisseden bir yerde duruyoruz. Önemli bir süreçten geçiyoruz, devlet yeniden yapılandırılırken, sağlık da payına düşen tahribatı yaşıyor. Elbette ülkemizde önemli ve iddialı bir meslek örgütü olan TTB, önemli bazı kararlar alır; mesala “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” demiştir ve bunun bedelini de ağırda olsa ödemiştir. Biz Merkez Konsey olarak kollar arasında eşitlikçi, dayanışmacı ve üreten bir yerde bulunuyoruz. Eleştiri önemlidir, ama geliştiren eleştiriden yanayız. 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ni çok önemsiyoruz. Merkez Konsey olarak kongreye her türlü destek ve katkıyı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

İllerden gelen oda ve komisyon temsilcileri değerlendirmelerinin ardından 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne ilişkin çalışmalar ele alındı. Kongre konularının ve konuları ele alacak isimlerin büyük çoğunluğunun tespit edildiği, yakın zamanda yayımlanacak kongre kitapçığında ayrıntıların yer alacağı belirtildi.

Konuşma ve değerlendirmelerin ardından, 2018-2020 dönemi PHK Yürütme Kurulu seç imlerine geçildi. Görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan:

Dr. Kamiran Yıldırım

Sekreter:

Dr. Zafer Çelik

Yürütme Kurulu üyeleri:

Dr. Rıdvan Yılmaz (İstanbul)

Dr. Muhsin İnal (Adana)

Dr. Varol Tunalı (Muğla)

Dr. Onur Çeçen (İstanbul)

Dr. Füsun Eren (Tekirdağ)

Dr. Fethi Burak Dağ (Van)

Dr. Fırat Akengin (Diyarbakır)