0242 237 50 75

Rich Hospital Hastanesi Ziyaretimiz

Rich Hospital Hastanesi Ziyaretimiz

Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızla çalıştıkları kurumlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Figen Sarıgül Yıldırım, Doç. Dr. Cumhur İzgi Antalya Rich Hospital Hastanesinde hekimlerle buluştu.

Meslektaşlarımızla Antalya Tabip Odası ve TTB’den beklentiler, öneriler ve mücadele sürecinde öncelik verilmesi gereken konular üzerinde tartışma yürütüldü.

Özel kurumlarda hekimlerin farklı çalışma biçimlerinde görev yapmalarının yarattığı sorunların da dile getirildiği toplantıda güçlü olmak ve haklarımızı alabilmek için birlikte olmanın gerekliliği vurgulandı.

Dr. Dudu Gül Ceylan Antalya Rich Hospital Hastanesi temsilcisi seçildi.

Meslektaşlarımız tabip odası çalışmalarına davet edilerek toplantı sonlandırıldı.