0242 237 50 75

Sağlıklı kentler istiyoruz

images_icon_karaman-taha

Kırcami Planı yeniden ele alınmalıdır
Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Taha Karaman, mevcut haliyle Kırcami 1/1000 ölçekli planının sağlıklı çevrede yaşama hakkının ihlaline neden olabileceği için plana diğer meslek odalarıyla itiraz edeceklerini ve yeniden ele alınması talebinde bulunacaklarını söyledi.

Telafisi imkânsız sorunlar
“Kentimize, toprağımıza, suyumuza, yeşil alanlarımıza ve sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahip çıkıyoruz” diyen Prof. Dr.Taha Karaman, “Daha önceki Kırcami imar planı kararlarında yer alan ‘altyapının tamamlanması sonrası inşaat ruhsatı verilecektir’ hükmünün kaldırılarak; inşaat ruhsatı verilen her bir yapılaşmaya foseptik uygulaması izni verileceği anlaşılmaktadır. Bu durum, kanalizasyon alt yapısı bulunmayan ve içme suyu hatlarıyla birlikte 5 yıllık yatırım programı içinde tamamlanacağı belirlenen Kırcami bölgesinin, kapsadığı 1600 hektarlık alan göz önüne alındığında son derece vahim ve telafisi imkânsız bir şekilde, sağlıklı çevrede yaşama hakkının ihlaline neden olacağı anlaşılmaktadır“ dedi.

Kamusal beklentilere aykırı
Kırcami bölgesinin, kentin su yollarının kesişme ve geçiş alanlarından biri olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda kentin bütün bölgeleri ile irtibatı bulunmaktadır. Halen bu bölgede yaygın şekilde tarımsal faaliyetler de devam etmektedir. Öngörülen yoğun yapılaşma, nüfus artışı ile birlikte altyapısız düzenlemeler, bu bölgede planlama ile elde edilmek istenen kamusal beklentilere aykırıdır.