0242 237 50 75

Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Oluşturma Eğitici Eğitimi

Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Oluşturma Eğitici Eğitimi

TTB tarafından organize edilen ve İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleşecek eğitime Antalya Tabip Odasından Dr. Figen Yıldırım ve Dr. Mustafa Tekin katılıyor.

Bugün başlayan eğitimin programı

Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Oluşturma

Eğitici Eğitimi Kursu

4-5 Haziran 2022 İstanbul Tabip Odası

 

 1. Gün 
10.00-10.30Kayıt, Kahvaltı 
10.30-11.00Açılış, Tanışma, Beklentilerin alınması, Program amaçları, grup kuralları 
11.00-11.30Şiddet nedir, öfke nedir? Sağlık ortamında şiddetin kaynakları 
11.30-11.40Ara 
11.40-12.30Öfkeli hastaya yaklaşım 
12.30-12.40Ara 
12.40-14.10Şiddetin vukuu durumunda ne yapmalı

Doğru tutanak tutma, destek için başvuru, şiddete maruz kalana yaklaşım

 
14.10-14.20Ara 
14.20-15.10Güvenli bir çalışma ortamı için sağlık çalışanlarının hakları nelerdir

6331 sayılı yasa ve getirdikleri

 
15.10-15.20Ara 
15.20-16.00Olgularla risklere tekrar bakmak, kriz durumunda ne yapmalı? 
 2. gün 
10.00-10.30Kahvaltı 
10.30-10.45Isınma (sıfatlar) 
10.45-12.00Erişkinler nasıl öğrenir? 
12.00-12.10Ara 
12.10-13.30Tutum değiştirmek mümkün mü? Küçük grup tartışması/deneyime dayalı öğrenme döngüsü 
13.30-14.00Yemek arası 
14.00-15.00Sunum hazırlarken/Grup dinamikleri /Geri bildirim verme 
15.00-15.20 Eylem planları oluşturma, kursun değerlendirmesi ve kapanış