0242 237 50 75

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!

images_son

Sağlık alanında şiddet olayları her geçen gün artmaktadır. Her gün onlarca sağlık çalışanı görevi başında şiddete uğruyor. Bunların üçte biri fiziksel şiddet olgusudur. Sürdürülmekte ısrar edilen sağlık politikaları hasta hekim ilişkisini zedelemiştir. Hekimler yaşanan olumsuzlukların tek sorumlusu olarak gösterilmektedir. Ülkemizin sağlık hizmetini pandemi döneminde de sırtlamış sağlık meslek mensupları olarak, sürekli şiddete uğrama tedirginliği ile çalışmak istemiyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir gerekçeyle sağlık çalışanlarına sözel veya fiziksel saldırmaya, öldürmeye, taciz etmeye hakkı yoktur. Sağlık çalışanlarını sağlık piyasasının şiddete maruz bırakılabilecek dişlileri olarak gören, emeğini, mesleki kimliğini değersizleştiren bu anlayışı reddediyoruz.

“Ya Emeğimizi Yok Sayan Sağlıktaki Bu Şiddet Duracak 
Ya Da Sağlık Sistemi!”
Bizler Yaşamak Ve Yaşatmak İstiyoruz!

Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!
Antalya Tabip Odası