0242 237 50 75

Sağlıkta Şiddete HAYIR

images_img1_ersun

Manavgat ilçesinde Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı

 

Manavgat ilçesinde Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Ersel Ünal’ın hasta ve yakını tarafından darp edilmesi, yapılan bir basın açıklaması kınandı.

Doktorlar adına açıklamayı Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Niyazi Nefi Kara yaptı. Dr. Kara, yaptığı açıklamada, sağlığı ve yaşamı korumaya adanmış bir mesleğe yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Sağlık ortamının özelleştirilmesiyle hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına şiddetin arttığını iddia eden Kara, hayat hakkını ortadan boyuta varan şiddetin, hekimler açısından birinci derece riskli meslek haline geldiğini kaydetti. Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması gerektiğini, hala neyi beklenildiğinin anlamakta zorluk çektiklerini anlatan Kara, “Daha kaç arkadaşımızın öldürülmesini ya da yaralanmasını, her gün saldırıya uğramasını seyredecekler? Bugün hekimlerin canına kast edenlerin aslında tüm insanlarımızın canına kast ettiği ortadadır. Hekimlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz. Meslektaşlarımıza yapılan saldırının takipçisi olacağız. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası bir an önce çıkarılmalı.” diye konuştu.

SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!

Sağlıkta şiddet, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yükselişe geçerek günümüzde mesleğimizin önemli sorunları arasında en öne yerleşmiştir. Sağlığı ve yaşamı korumaya adanmış bir mesleğe yönelik şiddet asla kabul edilemez.

Sağlık ortamının özelleştirilmesi ile hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusu artarak devam ediyor. Bu artış 17 Nisan 2012 tarihinde Dr. Ersin Arslan’ın hasta yakını tarafından öldürülmesi ile doruk noktasına ulaştı. Pazartesi günü Manavgat Devlet Hastanesi’nde Op. Dr. Ersel Ünal arkadaşımıza yapılan saldırının gerekçeleri ile benzerlik göstermesi manidardır. Her ikisi de hekimin sunduğu sağlık hizmetinden değil sistemden kaynaklı çıkar elde etme çabasıdır. Ne yazık ki Sağlıkta Dönüşüm Uygulaması ile iktidara sahip olanlar tarafından başlatılan hekimin değersizleştirilmesi, onların dövülerek hatta öldürülerek her türlü saldırıya maruz bırakılmasıdır karşımızda duran son durum.

Yaşam hakkını ortadan kaldıracak boyuta ulaşan şiddet artık hekimler açısından birinci derecede mesleki risktir. Sağlık çalışanlarının ve meslektaşlarımızın canlarına kasteden olaylar sonrası, sağlıkta şiddet yasasını çıkaracağız diyenler hala neyi beklemektedirler? Daha kaç arkadaşımızın öldürülmesini ya da yaralanmasını her gün saldırıya uğramasını seyredecekler. Ersel arkadaşımıza alçakça saldıranlar bu sistemin ürünüdür ve sokakta gezmektedirler. Sizlere sormak isterim; saldırganlar sokakta gezerken bir hekimin size sağlıklı hizmet verebileceğini nasıl düşünebilirsiniz?. Toplum olarak duyarlı olmak zorundayız. Bugün hekimlerin canına kastedenlerin aslında tüm insanlarımızın canına kastettiği ortadadır. Meslektaşları olarak arkadaşımıza yapılan saldırının takipçisi olacağız. İlk günden beri olduğu gibi daima meslektaşımızın yanında olacağız. Bu sistemi çözmek zorunda olanlarda uygulayıcılarıdır. Buradan yöneticilerimize tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak önerdiğimiz Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını bir an önce çıkarın.

Gece gündüz demeden, aç susuz demeden sizlerin sağlığı ile her türlü sorununuzda yanınızda olan biz hekimler bundan sonrada sizlere hizmet etmeye ve iyi hekimlik yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki; hekimlere yapılan bu saldırılar son olsun. Artık ölmek ya da yaralanmak istemiyoruz.

Saygılarımızla..

Türk Tabipleri Birliği

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu