0242 237 50 75

Savaş ve Toplum Ruh Sağlığı

taha-hs

6. Uluslararası ve 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 1-4 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından 1-4 Aralık 2022 tarihleri arasında 6. Uluslararası ve 24. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Antalya’da düzenlendi..

3 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılan “TTB Halk Sağlığı Kolu Oturumu: Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!” oturumunda Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman “Savaş ve Toplum Ruh Sağlığı” konusunu anlattı.

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Raşit TÜKEL
Savaş ve Halk Sağlığı, Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU
Savaş ve Toplum Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Taha KARAMAN
Savaş ve Göç, Dr. Hande ARPAT