0242 237 50 75

Seçimsiz Ara Genel Kurul hazırlıkları

23-delege-aragk

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Tabipleri Birliği 75. Büyük Kongresi (Seçimsiz Ara Genel Kurul) 8 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Büyük Kongreye sunulacak karar önergelerinin birlikte üzerinde çalışılarak oluşturulması ve kongre öncesi diğer oda delegelerinin bilgisine sunulabilmesi için Antalya Tabip Odası Büyük Kongre Delegelerimiz 22 Mayıs 2023 tarihinde Oda Başkanımız Prof. Dr. Taha Karaman ile bir toplantı gerçekleştirdi.