0242 237 50 75

Sempozyum hazırlık toplantısı 11.08.2022

110822

6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı hazırlıkları için Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) temsilcileri  11.08.2022 tarihinde çevrimiçi toplandı.

TTB İSİH Kol Sekreteri ve ATO Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut’un katıldığı toplantıda hazırlıklar gözden geçirildi.