0242 237 50 75

Sempozyum hazırlıkları 1 Eylül 2022

1922-sempozyum

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB),  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),  ve  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri, “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” hazırlıkları için  1 Eylül 2022 günü çevrimiçi bir araya geldi.

TTB adına İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un yer aldığı toplantıya TDB adına Dt. Burak Sayan , TMMOB adına Bedri Tekin, DİSK adına Tevfik Güneş ve  KESK adına Celalettin Erten  katıldı.

Toplantıda sempozyum görev dağılımlarının ve hazırlıkları gözden geçirildi. Bir sonraki toplantının 9 Eylül 2022 tarihinde TTB’de yapılması kararlaştırıldı.