0242 237 50 75

Şiddeti Önleme Komisyonu 14 Nisan 2023

sidderi-onleme-komisyonu-144231

Antalya Tabip Odası  Şiddeti Önleme Komisyonu 14 Nisan 2023 Cuma saat:18.30′de toplandı.

Antalya Tabip Odası Şiddeti Önleme Komisyonu Nisan Ayında İkinci Kez Toplandı!..

Ülkemizi derinden sarsan Deprem felaketi nedeni ile çalışmalarını askıya almış olan komisyonumuz 8 Nisan 2023 tarihinde ve bu gün toplanarak çalışmalarına hız vermiştir. İlk toplantıda alınan kararlar gereği bu gün (14 Nisan 2023) ünlü yönetmen Şener Sonuşen ve Önder Özkan ile komisyon üyesi tabipler odada bir araya geldiler…

Antalya yerelinde yürütülecek olan “Sağlıkta Şiddet” konulu medya kampanyasının ilk temelleri atılmış oldu. Komisyon üyeleri sağlıkta şiddetin öne çıkan ana başlıklarına vurgu yaparken medya kampanyası konusunda nasıl bir destek beklediklerini ifade ettiler.

Dr. Fatmagül Aslan; sağlık hizmetinde şiddetin en can yakıcı olan ve halen önlemez özelliği(!) ile öne çıkan ve giderek artış gösteren hasta-hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olduğunu ifade ederek en çok bu konuya eğilmemiz gerektiğini ifade etti. Sağlık alanında pek çok kısa film ve 100 den fazla reklam filmi olan yönetmenler (senersonuşen.com) bu konuda verilen kısa bilgileri not alarak hemen çalışmaya başlayacaklarını, bu konunun kendileri, yakın çevreleri ve toplum için çok önemli olduğunu yakından bildiklerini, hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ne kadar zor bir eğitimden geçerek toplum sağlığı konusunda özverili çalıştıklarını ve şiddet kelimesi ile bile yan yana gelmemeleri gerektiğini ifade etti. Medya kampanyasının ana sloganı olarak “Hastalıkta ve Sağlıkta Şiddete Dur De!..” olmasını öneren yönetmenler hasta ve hekimin masanın aynı tarafında olduğunun anlatılması gerektiğini ifade etti.

Dr. Mustafa Tekin “Sağlık sisteminin kendi içerisindeki organizasyonu konusunda halkı bilgilendirici kısa film çalışmaları ve afişlerin olması gerektiğini, sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişinin gittiği her kurumda bu durumunun bilgi notu olarak ekrana gelmesinin caydırıcı olabileceğini ifade etti.

Dr. Filiz Ersel Tüzüner; hastaların haklarını bilmesi gerektiğini, bir sağlık çalışanına şiddet uygulandığında onun sağlık hakkına müdahale olduğunu algılayarak şiddet uygulayan kurum ya da kişiye tepki göstermesi gerektiğini, bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve daha iyi bir sağlık sistemi hedefi için sağlık ihtisas mahkemeleri ve savcılıkların olmasının iyi olacağını, sağlıkta şiddet yasası olarak bilinen kanun maddelerinin uygulanabilirlik açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Figen Sarıgül Yıldırım; Bir hasta bir doktora derdini anlatırken neden çoğu doktor onu uzun süre dinleyemiyor? Neden hasta bir şey anlatırken bazı doktorlar sözünü kesiyor? Neden bazı doktorlar muayene bile etmeden reçete yazıyor? Neden doktorlar çok gergin hiç güler yüz göstermiyorlar? Neden doktorlar ters davranıyor vatandaşı azarlıyor? Gibi pek çok şiddet doğurabilecek sorunun sistemsel nedenlerinin halka anlatıldığı kısa mesajlar verilmesinin etkili olabileceğini ifade etti.

17 Nisan 2012 tarihinde öldürülen Dr. Ersin Aslan  için ülke genelinde ve her yerde eş zamanlı olarak basın açıklamaları yapılacak. 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat:12 .30’da  yapılacak açıklamalara katılım için çalışmalar yapılacak.

Komisyonun Ekim ayında başlayacak faaliyetleri için ön hazırlık amaçlı 5 Mayıs 2023 tarihinde tekrar toplanması kararı alındı.