0242 237 50 75

Şubat Ayı Toplantısı

images_foto2016_subat19-ish

Antalya’da işyeri hekimliği yaptığı halde Tabip Odasına üye olmayan

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz Şubat Ayı Toplantısını Yaptı

Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 11 Şubat 2019 pazartesi günü saat 17:00 de 11 meslektaşımızın katılımıyla toplandı.

Geçtiğimiz günlerde, İSG-KATİP’den sözleşmeleri düşürülen işyeri hekimlerine ilişkin görüşüldü. Sözleşmelerin sistem üzerinde iptal edilmelerinin gerekçesinin yasal olarak belirlenen maksimum çalışma sürelerinin aşılması olduğu bilgisi paylaşıldı. Sertifika kiralamanın ve sisteme yasal sürelerin üzerinde çalışma saatleri girilmesinin kabul edilemez olduğu bir kez daha tekrarlandı ve bunu uygulayan OSGB’ler ve işyeri hekimleri için nasıl bir yaptırım olabileceği üzerine tartışıldı.

Antalya’da işyeri hekimliği yaptığı halde Tabip Odasına üye olmayan hekimlerin listesi çıkarıldı, üyeliklerin sağlanması için yapılabilecekler konusunda görüşüldü. İşyeri hekimliğine başlama aşamasında Tabip Odalarının onayının alınması gerekliliği vurgulandı.

Toplantıda Alınan kararlar:

1- Tabip Odasına üye olmayan işyeri hekimlerine oda yönetimince yazı yazılmasına,
2- Gelecek toplantılar için Mesleki Dermatolojik Hastalıklar, Nörolojik Muayene konularında eğitim programlarının planlanmasına,
3- Gelecek toplantılarda işçi sağlığına ilişkin film ve belgesel gösterimlerinin planlanmasına,
4- Bir sonraki toplantının 04 Mart 2019 tarihinde yapılmasına
oy birliği ile karar verildi.