0242 237 50 75

Tabip odaları ne yapar? 26 Ağustos 2022

Tabip odaları ne yapar? 26 Ağustos 2022

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı stajında olan intörn doktorlarla 26 Ağustos 2022 tarihinde Antalya Tabip Odası’nda bir toplantı yapıldı. Eğitim müfredatı içinde yer alan program dâhilinde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası’na gelen intörn doktorlarla TTB ve tabip odaları hakkında bir bilgilendirme/tartışma yürütüldü.

Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Prof. Dr.Elif Peştereli ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Çelik’in katıldığı sohbet yaklaşık iki saat sürdü.

Birinci bölümde TTB ve tabip odaları nedir? Görevleri, yetkileri, sorumlulukları, üye sayıları.. Nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nelerdir? Şimdiye kadar bu alanlarda TTB ve Tabip Odaları ne gibi mücadeleler verdi, neler kazandı?…. Başlıklarında bir sohbet gerçekleştirildi.

İkinci bölümde ise hekimlerin haklarında ve sağlık politikalarında kazanım elde edebilmek için birlikte durmalarının ve mücadele etmenin gerekliliği/önemi üzerinde karşılıklı sohbet edildi.