0242 237 50 75

Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi

Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi

Antalya Tabip Odası’ndan Prof.Dr.Nursel Şahin, Dr.Naci İşoğlu, Dr.Kaan Taşer ve Dr.Metehan Akbulut katıldı.

TTB tarafından Ankara’da düzenlenen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” ne Antalya Tabip Odası’ndan Prof.Dr.Nursel Şahin, Dr.Naci İşoğlu, Dr.Kaan Taşer ve Dr.Metehan Akbulut katıldı.

Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını önceleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 20 Mayıs 2018 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Bölge Tabip Odaları çalışmalarının olabildiğince ortak, mevzuata uygun ve hekimlik ortamımızın ihtiyaçlarına yönelik yapılabilmesi için düzenlenen eğitim programı ayrıntıları aşağıda dır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TABİP ODALARI YÖNETİCİLERİ ÖRGÜT İÇİ EĞİTİM TOPLANTISI
(20.05.2018, Ankara)
GÜNDEM

20 MAYIS 2018 PAZAR
09:30-10:30 Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması
10.30-11.00 TTB, Sağlık Politikaları
11:00-13.00 Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları
-Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi
-Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması
-Paylaşılan Görevlerin İzlemi
-Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim
-Oda Çalışanları (Personel, Komisyonlar)
-Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon
-Diğer Görevler
13:00-14.00 Yemek Arası
14.00-15.30 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem
15.30-15.45 Ara
15.45-16.15 Tabip Odaları Mali İşlemler: Önemli Noktalar
16.15-18.00 Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik
18.00-18.30 Genel Değerlendirme ve Kapanış