0242 237 50 75

Gürültü ve İşitmenin Korunması

Gürültü ve İşitmenin Korunması

Birinci Basamakta Temel Odyoloji

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak “Gürültü ve İşitmenin Korunması” başlığı ile bir eğitim düzenliyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Alper Tunga Derin’in konuşmacı olduğu eğitim 16 Mart 2016 Çarşamba saat:18.30‘da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2,0 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitim toplantısına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla


Antalya Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu