0242 237 50 75

TİHEK Heyeti Ziyaretleri

tihek 2023

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti 15-17 Mart 2023 tarihlerinde Antalya Havalimanı Kabul Edilemez Yolcu Bekleme Alanı’na ve S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na habersiz ziyaretler gerçekleştirmiştir.
Ulusal önleme mekanizması görevi kapsamındaki ziyaretlerde tutulanlara yönelik tutum ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında değerlendirilmiştir.
İl İnsan Hakları Kurulu üyesi Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman da söz konusu heyette yer alarak incelemelere katılmıştır.
İncelemelere ilişkin tespit ve önerilere ilişkin raporlar hazırlandıktan sonra kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.