0242 237 50 75

Tıp Fakültesi 36. Dönem Mezuniyet Töreni

images_foto2016_mezuniyet-2018

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ise törende bir konuşma yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 2017-2018 öğretim yılı 36. dönem mezunları için 07 Haziran 2018 tarihinde mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi.

AKM’de düzenlenen törende Antalya Tabip Odası olarak, genç meslektaşlarımızın tümüne Gül ve içerisinde “Hekimlik Andı, Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları Kitapçığı, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi ve Tıp Dünyası Gazetesi” bulunan bir dosya sunduk.

Ayrıca ilk üçe giren meslektaşlarımıza tansiyon aleti ve steteskop hediye ettik.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ise törende bir konuşma yaptı.

Tören fotoğrafları için bu linke tıklayınız

 

Sayın Akdeniz Üniversitesi Rektörü, Sayın Dekanım, Değerli hocalarım, Saygıdeğer Anne ve Babalarımız, Sevgili Öğrenciler

Bugün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi diploma töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Bu defa Antalya Tabip Odası kimliğimle aranızdayım.

Altı uzun yıl geride kaldı. Çoğunu tanımadığınız öğrenci, hoca ve çalışanın olduğu yabancı bir ortamdan edindiğiniz kuramsal bilgiler, mesleki ve iletişim becerileri, klinik deneyimler, öğrenim teknikleri ile tanıştınız. Öğrendim dediğiniz anlarda “daha bilmediğim ne çok şey varmış diye telaşlandınız. Hastalarla başbaşa kaldınız bazen hocalarınızla dişe diş tartıştınız.

Şimdi bizlerin, hocalarınızın, ailelerinizin gurur kaynağı birer hekim, bizim de meslekdaşlarımızsınız.

İnsanlık tarihi ile özdeş mesleğimizin tarihsel ve evrensel değerleri Hipokrat’tan günümüze, ustadan çırağa aktarılmakta. Bu görevi siz de devr almış oluyorsunuz.

Bugün bu salonda, mesleğe başlarken ettiğiniz Hipokrat yemini, sizlerin insanlık ile aranızda bir sözleşme olacak.  Hastalarınızla aranıza mesleğinizden başka bir şey koymayın. Ön yargısız ve tüm insanlara karşı eşit mesafede durun. Din, dil, ırk, siyasal me, daha fazla işlem yapma görüş ayrılığı gibi unsurlar sizi mesleğinizi yapmaktan alıkoymasın.

Yaşam Hakkı ile doğrudan ilintili olan sağlığın bir hak olduğu bilinciyle, doğaya tüm canlılara sahip çıkın, talana yıkımlara izin vermeyin. Sağlık kavramını bir bütün olarak ele alın ve merkezine insanı koyduğunuz, iyi hekimlik değerleriyle ile geleceğimizin umudu olmaktan vazgeçmeyin.

Sosyal hakların ortadan kaldırıldığı, baskı, şiddet gibi yöntemler ve sosyal yardımlarla eşitsizliklerin yönetilmeye çalışıldığı durumlarda sağlık çalışanları hastaların gereksinimleri ve piyasanın ihtiyaçları arasında sıkışmaktadır.

Mesleğimizi değersizleştirmeye yönelik söylemler, sağlık alanındaki olumsuzlukların hedefi olarak gösterilen hekimler gergin biraz daha fazla şiddete maruz kalıyor.  Sağlıkta dönüşüm programının olumsuzluklarını, iflas eden politikalarını hepiniz biliyorsunuz. Daha çok hasta görme, daha fazla işlem yapma üzerine kurulu performans sistemi, sağlık hizmetinde nitelik kayıplarına yol açmış, sağlık çalışanlarını, hekimleri tükenme noktasına getirmiştir. Olağanlaştırılan bu şiddet ortamında Ersin Arslan, Kamil Furtun, Melike Erdem ve diğer hekim kayıplarını anmak istiyorum. Sorumluları asla unutmayacağız.

Temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı OHAL döneminde 14 KHK ile yüzbini aşkın kamu görevlisi herhangi bir kanıta dayanmadan, savunma hakkı tanınmadan ve adil savunma  yolları bırakılmaksızın kamu görevinden çıkarılmıştır. KHK larla ihraç edilen hekim sayısı 3000 bini geçmiştir.

İhraçlar kadar önemli bir başka konu yine OHAL döneminde çıkarılan bir KHK ile kamu görevine başlayanlara güvenlik soruşturması yapılması zorunluluğu getirilmesidir. Zorunlu hizmet yapmak üzere kurasını çekmiş atamasını bekleyen çok sayıda genç hekimin haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumsuz geldiği gerekçesi ile ataması yapılmamaktadır, bir çoğu aylarca bekletilmektedir. 60 günde tamamlanması gereken soruşturmalarda 12 ayı geçenler mevcut. Ataması engellenen yeni mezun hekim sayısı 300’ün üstündedir.

Akdeniz Üniversitesi’nden geçen yıl mezun olan, birlikte çalışmaktan, öğrenme isteklerinden heyecan duyduğumuz, iyi hekimlik değerleri savunucusu yedi arkadaşımızda bekliyorlar.

Dr. Müge Kaya

Dr. Fatma Naime Kırlı

Dr. Eren Gürbüz

Dr. Mervan Sağır

Dr. Levent Bahar

Dr. Burak Yangöz sizlerle gurur duyuyoruz.

Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır.

Sevgili meslekdaşlarım teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemdeyiz. Robotların, yapay zekanın, nanoteknolojinin, genetik alanındakiyeni buluşların, 3 D yazılımların, iletişimdeki yeniliklerin tartışıldığı 4. teknolojik devrimden söz ediliyor. Sağlık sektöründe digital ağ içinde ve kendi kendine öğrenen, tanı koyan, tedavi protokolü düzenleyen, hastaların ihtiyaçlarına cevap veren robotların ve cihazların önemli değişimlere yol açacağı tartışılıyor.

Bütün bunlar kendimizi sürekli yenilemeyi, değişimi izlememizi ve yönetmemizi gerektiriyor. Sizler edindiğiniz donanımlarla bu yolculuklara hazırsınız.

Bilimle karanlığı aydınlığa dönüştürürken, bu dönüşümde etik değerler, vicdan ve yaşamaz olan  saygımızı koruyacağınıza inanıyorum.

Sizlerle gurur duyuyor, binbir güçlükle sizleri yetiştiren ailelerinize, hocalarımıza vekonuklara çok teşekkür ediyorum.

Başka bir dünya umudunu yeşertecek, sağlık ortamını birlikte geliştirebileceğimiz insanca yaşam toplumcu hekimlik mücadelemize ve Türk Tabipleri Birliği çatısına hoş geldiniz.

Hepinizi yürekten kutluyorum, yolunuz açık olsun.

Prof.Dr.Nursel Şahin

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulun Başkanı