0242 237 50 75

Tıp Fakültesi Toplantıları

Tıp Fakültesi  Toplantıları

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Antalya Hekim Meclisi çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimleri ve öğrencileri ile 4 ve 5 Kasım 2014 tarihlerinde ayrı ayrı toplantı yapıldı.

Tıp Fakültesi Öğrencileri Fotoğrafları için bu linki tıklayınız

Tıp Fakültesi Hekimleri Toplantısı Fotoğrafları için bu linki tıklayınız

Antalya Tabip Odası etkin, demokratik, katılımcı bir tabip odası oluşturma çabaları içinde Antalya’da Hekim Meclisi kurma çalışmalarını yürütmektedir. Tabandan başlayan örgütlenme modeli ile yerelliklerin sorunlarının oda yönetimine taşınabilmesi, böylece tüm hekimlerin katılımı ve ortak kararı ile sağlık ve hekimlik alanlarına dair yaşananlarla ilgili ortak aklın ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacını taşıyan bu meclise geleceğin hekimleri olarak tıp öğrencilerinin de katılımının gerekliliği açıktır. Bu yapılanma ile ayrıca tıp öğrencileri gelecekte üyesi olacakları örgütlerini tanıma olanağı elde edebilecekler ve meclise dinamizm taşıyabileceklerdir.


Bu anlayışın yaşama yansıtılabilmesi için Antalya Tabip Odası 5 Kasım 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası F Blok 1. Katta öğrencilerle buluştu.


Her dönemden öğrencilerin yüreklerinde taşıdıkları bir arada olabilmenin heyecanıyla başlayan toplantıda Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Ertan Yılmaz öncelikle hem Antalya Tabip Odası’nı, hem Hekim Meclisi’ni hem de TÖK’ü tanıttı. Daha sonra katılımcıların sürecin nasıl şekillenmesi gerektiği hakkındaki düşüncelerini iletilmişlerdir. Bu tartışmada meclis temsilcilerinin seçilmesi yanında hem öğrenciler arasında hem de fakülte içinde etkinliğinin artırılmasının sağlanması için Tıp Öğrencileri Kolu’nun da temsilcilerinin seçilmesi gerektiği belirtilmiş ve seçilecek temsilcilerin hem mecliste hem de TÖK’te Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni temsil etmesi kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine toplantıya katılan her öğrenci kendi sınıfına söz konusu gelişmeleri aktararak daha geniş katılımla temsilcilerin belirlenmesini sağlamak için görev almıştır. Bu çalışmaları yürütmek ve 17 Kasım 2014 tarihinde de tekrar toplanarak temsilcilerini belirlemek üzere toplantı sonlandırılmıştır.