0242 237 50 75

Tıp Öğrencileri ile toplantı

images_img1_49

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri ile  başlatılan toplantıların ikincisi

Akdeniz Üniversitesi Tıp fakultesi Öğrencileri ile başlatılan toplantıların ikincisi 26 Mayıs 2014 Pazartesi günü Antalya Tabip Odasında  gerçekleştirildi.

Tıp öğrencileri ile Tabip Odası ilişkileri, birlikte hareket etme olanakları ve yolları üzerine tartışılma yürütülerek, görüş ve öneriler değerlendirildi. 

  

                                 TIP ÖĞRENCİ KOLU

Topluluktur;bir arada olmanın yaratacağı gücün farkındadır,

Yaşamaktır;tıp öğrencilerini kütüphane, derslikler ve kafeler arasına sıkışıp kalmaktan kurtarıp yaşama dahil edecektir,

Duyarlıdır;sağlık ve eğitimle ilgili sorunlardan başlayarak insanla ilgili her soruna çözüm üretmek ister,

Değiştirir;sağduyuyu, hoşgörüyü ve farkındalığı temel alıp öğrenci sorunlarından hareketle toplumsal sorunlara dek duyarlılık gösterip değişim ve gelişimi sağlamaya çalışır,

Direniştir;sadece yönetilmeyip karar mekanizmalarında yer almak isteyen öğrencilerin başlattığı,

Muhaliftir;üniversitelerin gerçek sahiplerinin öğrenciler olduğunu bilir,öğrencinin kendi sözünü söyleyebileceği bir üniversite yaratmak için çalışır,

Eşitliktir;sağlığın ve eğitimin insan hakkı olduğunu ve herkese ücretsiz verilmesi gerektiğini bilir,

Kardeşliktir;dil,din mezhep, ırk, renk ve cinsiyet ayrımcılığına karşıdır, farklılıkların zenginlik olacağı toplumu yaratmak için çalışır,

Barışçıdır;insanların para uğruna katledilmesine karşı çıkar,

Çok yönlüdür;sanata, kültüre, bilime olan tavrı kapsayıcıdır,

Gerçekçidir:imkânsızdan vazgeçmez

Orkestradır;her biri kendine özgü, ayrı ayrı değerli düşünce enstrümanlarının hep birlikte melodi yarattığı

Umutludur;güneşli güzel günlerin geleceğini bilir,

Mutluluktur;insanları sever, yaşamayı sever, daha güzel bir gelecek yaratmak için mücadele eder ve bunun haklı gururunu yaşar,

Çağrımızdır;insana dair, hayata dair kaygıları olanların, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun eğmeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluğu olabilmek için tüm arkadaşlara duyurduğumuz