0242 237 50 75

Tıp Öğrencileri toplantısı

Tıp Öğrencileri toplantısı

İkinci toplantının ilk gündem

 

Antalya Tabip Odası olarak etkin, demokratik, katılımcı tabip odası oluşturma çabaları içerisinde hem Hekim Meclisinde görev alacak temsilcilerin belirlenmesi hem de Antalya’da TÖK’ü canlandırarak öğrencilerimiz için bir arada olma, yaşamı paylaşma olanağının yaratılması amacıyla 5 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda alınan karar gereği 17 Kasım 2014 tarihinde tekrar bir araya geldik.

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

İkinci toplantının ilk gündem maddesi olan temsilcilerin belirlenmesi çalışması kapsamında, her dönem için ikişer temsilci belirlenmesi ve Dönem 1’deki eğitimin iki sınıf halinde sürdürülmesi nedeniyle temsilci belirlenmesinin her sınıf için yapılması kararlaştırıldı. Temsilcilerin belirlenmesi amacıyla, her dönem için aday olan öğrencilerin kendi dönem arkadaşları arasında mutabakat sağlanarak temsilci belirlemesi, mutabakatın sağlanamadığı durumlarda ise o dönem öğrencilerinin katılımıyla seçim yapılması kararlarının uygulanması ile temsilciler belirlendi.

Toplantının diğer gündem maddesi olan TÖK çalışmalarının planlanması kapsamında ilk önce TÖK’ün öğrenciler arasında tanınırlığını ve etkinliğini artırmak için tanışma organizasyonu yapılması ve tanışma sonrası TÖK’ü anlatan bir forum gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca TÖK’e ait bir yayın organı oluşturulmasının önemi vurgulanarak konuyla ilgili ön çalışma yapılması kararının yaşama geçirilebilmesi için iki öğrencimiz çalışmaya gönüllü oldular.

Son olarak temsilcilerin birlikte karar vereceği bir tarihte Morfoloji binası ön bahçede gerçekleştirilecek tanışma için gerekli desteğin Tabip Odasından istenmesi de karar altına alınarak toplantı sonlandırıldı.