0242 237 50 75

TTB 75. Büyük Kongresi

8tem-ank-2

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 75. Büyük Kongresi 8 Temmuz 2023 günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlendi. Kongreye, Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegeleri, tabip odaları yöneticileri, hekimler ve tıp öğrencileri katıldı.

Kongreye, Antalya Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, başta olmak  kongre üyelerimizden hekimler yer aldı.

TTB 75. Büyük Kongresi 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yaşamını yitiren hekimler için saygı duruşuyla başladı.

Kongrenin öğle arasında tüm katılımcıların yer aldığı bir basın açıklaması düzenlendi. TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin basın açıklamasını okudu-

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde TTB Merkez Konseyi çalışma raporu ve mali raporu oybirliği ile aklandı. Seçili kurulların, kolların ve çalışma gruplarının geçmiş dönem aktarımları ve gündem değerlendirmeleri sonrası son bölümde önergeler sunuldu ve oylandı.

TTB 75. Büyük Kongresi, toplumsal sağlık mücadelesini örgütleme hedefinin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

Hekim Emeğinin Değersizleşmesini ve Toplumun Yoksulluğa Mecbur Bırakılmasını Kabul Etmiyoruz!

Zor günlerden geçiyoruz. Topluma sağlıksızlık, hekimlere ve sağlık emekçilerine daha fazla yoksulluk dışında bir şey vaat etmeyen kamu otoritesi, yeni dönemde “yeni yoksullaştırma programını” uygulamaya koymuş durumda. İş güvencesi olmayan, güvensiz çalışma ortamlarında her an şiddete maruz kalan ve yıllardır yoksullaştırılan meslektaşlarımız, yaşanan ekonomik krizle birlikte temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. İçinden çıkılması mümkün olmayan karmaşık hesaplamalar üzerinden ödenen ücretler ile insanca bir yaşam sürdürmek olanaksız hale gelmiştir. Emekliliğe yansıyacak tek ödeme yerine performansa dayalı ödemeler ve hekimler üzerindeki ciro baskısı, hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedeleyen ve yurttaşların nitelikli bir sağlık hizmeti almasını engelleyen bir emek yağması düzeni oluşturmuştur.

 Gerçeklerden ve bilimsellikten uzak olarak hesaplanan enflasyon rakamları üzerinden yapılacağı açıklanan sözde ücret artışları, ekonomik kayıpları telafi etmek bir yana hekimleri ve tüm toplumu daha da yoksullaştıracaktır. Bu ücret artışı daha mecliste görüşülmeden, iktidar tarafından açıklanan ek vergi artışları, krizin bütün yükünün emekçilerin sırtına yükleneceğini göstermektedir. Ekonomik krizi yaratan ve bu krizden rant elde edenler dışında kalan tüm toplum kesimlerinde temel yaşamsal ihtiyaçlara ulaşmak dahi imkansız hale gelecektir.

Türk Tabipleri Birliği olarak yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecimizde “Emekliliğe yansıyacak tek ödeme” talebimizi dile getirmiştik. Ama mevcut iktidar bu talebimizi karşılamak yerine hekimlere çok daha fazla iş yükü getiren ve emek sömürüsünü derinleştiren ek ödeme sisteminde ısrar etmiştir. O dönemde şarta bağlı yapılan kısıtlı bir iyileştirme ekonomik krizle birlikte anlamını yitirmiştir. Tüm bu gelişmeler toplumun sağlığını bir hayli olumsuz etkilemiş, muayene süreleri 3 dakikaya inmiş, toplum nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşamaz hale gelmiştir.

 Halkın sağlığa ulaşımı konusunda daha da zorlu bir döneme gireceğimiz anlaşılmaktadır. Buradan, ülkenin dört bir yanından gelen tabip odalarımızın, kollarımızın temsilcileriyle birlikte iktidara sesleniyoruz: Uyguladığınız “yeni yoksullaştırma programını” asla kabul etmeyeceğiz.

Emeğimizin karşılığını almak için toplumun tüm kesimleriyle, emek ve meslek örgütleriyle birlikte yeni bir eylem sürecinin önümüzde durduğunu ve Türk Tabipleri Birliği olarak hakkımız olanı almak için bu eylem sürecini başlatmak konusunda tereddüt etmeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Emek Bizim Söz Bizim!