0242 237 50 75

Parti Temsilcileri ile Görüşme

images_web_parti

 

Sayın Meslektaşlarımız,

Hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin geri çekilmesinin ardından 4 Ocak , bugün TBMM açılıyor. Tasarının görüşüleceği tahmini tarihin 4-14 Ocak 2022 olduğu söylense de henüz bir netlik kazanmamıştır.

Siyasi Partilerden Talep Raporunda

1-Toplumun Sağlık Hakkı, Koruyucu Sağlık Hizmetleri

2- COVID-19 Meslek Hastalığı Sayılsın

3 – Sağlıkta Şiddetle Mücadele Yasası

 4- Tüm Sağlık Emekçileri İçin İnsanca Yaşayacağımız Emekliliğe Yansıyan Temel Ücret

5 – Çalışma Koşullarımızın İyileştirilmesi, İnsanca Çalışma Süreleri

6 – KHK ve Güvenlik Soruşturmalarını

içeren taleplerimizi partilerin Antalya il başkanları İle paylaştık. Onlardan meclise ve partilerine bu istekleri iletmelerini istedik.

Umudumuzun ve mücadelemizin gücü haklılığımızdan gelmektedir.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu