0242 237 50 75

TTB Asgari Ücret Birim Katsayısı

TTB Asgari Ücret  Birim Katsayısı

Hekimlerimizin sunduğu sağlık hizmetlerinin tanımını, uygulama şekillerini ve karşılığı olan ücretleri belirleyen Asgari Ücret Tarifesi, tartışması  zoom üzerinden gerçekleşti.

Emeğinin karşılığını hekim almalı, hekime ödenecek ücret makul olmalı tartışması yürütüldü.

Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Figen Sarıgül Yıldırım  katıldı.