0242 237 50 75

TTB Disiplin Süreci webinarı

ttb-disiplin-metehan-akbulut

Antalya Tabip Odası tarafından, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Naki Bulut’un konuşmacı olduğu webinar 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Mesleki uygulamalarımızın en temel yaklaşımı olan insan onuruna saygı ve özen göstererek iyi hekimlik ilkelerinin gerçekleştirilmediği durumlarda TTB disiplin süreci devreye girmektedir. Hem adaletin sağlanması isteği hem de yargı denetiminde olması, disiplin sürecinin özenle yürütülmesini gerektirir. Bu süreç hakkında bilgi edinmek amacıyla, Antalya Tabip Odası tarafından, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Naki Bulut’un konuşmacı olduğu webinar 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Antalya Tabip Odası yönetim ve onur kurulu üyeleri ile birlikte konuya ilgi duyan hem Antalya’dan hem de diğer illerden meslektaşlarımızın katıldığı toplantıda TTB disiplin süreci hakkında detaylı bilgi veren Dr. Naki Bulut konuşmasını olgu örnekleri ile destekledi.

Katılımcıların konu ile ilgili soruları ve katkıları ile zenginleşen toplantıda disiplin sürecinde sadece mevzuatın değil, mesleki değerlerin ve etik ilkelerin gözetilerek değerlendirme yapılması gerekliliği vurgulandı.

Katılımcıların disiplin süreçlerini işletme gereksinimi duyulmayacak sağlık ortamı dilekleriyle toplantı sonlandırıldı.

Dr. Naki Bulut tarafından sunuma ulaşmak için lütfen bu linki tıklayınız.