0242 237 50 75

TTB GYK Toplantısı 21 Mayıs 2022

ttbgyk22-5

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı; TTB Merkez Konsey üyelerinin, tabip odası yöneticilerinin, TTB’nin kol, kurul, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcilerinin katılımıyla 21 Mayıs 2022 (Cumartesi) tarihinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşmasının ardından TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut Merkez Konseyi’nin çalışmalarını aktaran bir sunum yaptı.

Antalya Tabip Odası adına Genel Sekreter Dr. Metehan Akbulut’un  katıldığı toplantıda “10 Acil Talep İmza Kampanyası ve 29 Mayıs Beyaz Miting” çalışmalarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.