0242 237 50 75

TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı

TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu Toplantısı 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Antalya Tabip Odası adına Dr. Metehan Akbulut’un katıldığı toplantıda TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu,  Cezaevlerinden Gelen Mektuplarda Yer Alan İnsan Hakları İhlalleri,  Sağlığa Erişimde Yaşanan Kısıtlılıklar ve Hekimlik Uygulamalarında Gözlenen Etik İhlaller konuları görüşüldü.