0242 237 50 75

TTB İSİH Kolu, Hatay İşyeri Hekimleri ile Buluştu

metehanakbulut-hatay

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu, 23 Temmuz 2022 günü Hatay Tabip Odası bölgesindeki işyeri hekimleri ile bir araya geldi.

İskenderun SMMMO salonunda düzenlenen toplantıya TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut, kol yürütme kurulu üyeleri Dr. M. Celal Mestcioğlu, Dr. Kamiran Yıldırım, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş ve Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz ile 17 işyeri hekimi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Dr. Metehan Akbulut, TTB İSİH Kolu olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek Hatay’a asıl olarak işyeri hekimlerini dinlemek, görüşlerini, önerilerini almak için geldiklerini söyledi.

Toplantıda söz alan işyeri hekimleri sorunlarının tüm ülkede yaşananlardan çok farklı olmadığını Hatay’da da ücretlerin düşüklüğü, mesleki bağımsızlığın olmaması, çalışma koşullarının kötülüğü gibi sorunların olduğunu belirttiler. İşyeri hekimleri ayrıca aşağıda sıralanan  sorunlara dikkat çekerek çözüm önerilerini ilettiler.
– Yasal bir suç olan diploma kiralamalar,
– Taşeron, işçi kiralayan, mesleki özgürlüğümüzü kısıtlayan, ekonomik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışanlarını daraltan yapılar olan OSGBler,
– Özellikle emekli, part time çalışan meslektaşlarımızın işyeri hekimliğini mesleki bir faaliyetten öte ek gelir kaynağı olarak görmesi,
– İş yeri hekimliğinin bir uzmanlık alanı olarak görülme zorunluluğu.
– Çalışma Bakanlığının alanında sadece kağıt üzerinde yaptığı denetimlerin işçi sağlığı ve iş güvenliğine bir katkı sağlamadığı, İşyerlerine kamusal gerçek denetimlerin yapılması zorunluluğu,

Her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyacımız olduğu vurgusu yapılan toplantıda Hatay Tabip Odasında işyeri hekimlerinin bir araya gelerek sorunlarına sahip çıkacağı bir komisyon oluşturulması ve TTB İSİH Kol ile bütünlüklü bir çalışma içinde olması kararlaştırıldı.