0242 237 50 75

TTB Merkez Konseyi’nin Görevden Alınması Davası

ttb dava

Değerli Meslektaşlarımız;

TTB Merkez Konseyi’ni görevden alma istemiyle yaklaşık bir yıl önce açılan dava 30 Kasım 2023 tarihindeki duruşmayla sonuçlandı. TTB Merkez Konseyi üyelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden alınmasına karar verildi.

Bu karar TTB’nin yargı eliyle susturulmak, etkisizleştirilmek ve iktidarın istediği yapıya dönüştürülmek istenmesinin sonucudur. Kurulduğu günden bugüne iyi hekimlik, mesleki değerler, etik ilkeler ve bilimsel yaklaşım mücadelesi veren TTB’nin Merkez Konseyi ile ilgili bu karar kabul edilemez ve biz hekimler için yok hükmündedir.

Antalya Tabip Odası