0242 237 50 75

TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı

yonetici-egitim22

Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını önceleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı  aşağıdaki program çerçevesinde 4 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

04 EYLÜL 2022 PAZAR

09:30-10:00 Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması

10.00-10.30 TTB, Sağlık Politikaları

10.30-10.40 Ara

10.40-13.00  Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları

  -Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi

  -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması

  -Paylaşılan Görevlerin İzlemi

  -Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim

  -Oda Çalışanları (Personel, Komisyonlar)

  -Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon

  -Diğer Görevler

13:00-14.00 Yemek Arası

14.00-15.30 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

15.30-15.45 Ara

15.45-16.15 Tabip Odaları Mali İşlemler: Önemli Noktalar

16.15-18.15 Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme    Yönerge ve Eşgüdüm Kurulu Bilgilendirmesi

  Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik

18.15-18.45 Genel Değerlendirme ve Kapanış