0242 237 50 75

TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı

TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı

Örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımını önceleyen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı  aşağıdaki program çerçevesinde 4 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

04 EYLÜL 2022 PAZAR

09:30-10:00 Açılış, Tanışma ve Beklentilerin Alınması

10.00-10.30 TTB, Sağlık Politikaları

10.30-10.40 Ara

10.40-13.00  Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları

  -Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi

  -Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması

  -Paylaşılan Görevlerin İzlemi

  -Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim

  -Oda Çalışanları (Personel, Komisyonlar)

  -Yazışmalar, Arşiv, Dökümantasyon

  -Diğer Görevler

13:00-14.00 Yemek Arası

14.00-15.30 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem

15.30-15.45 Ara

15.45-16.15 Tabip Odaları Mali İşlemler: Önemli Noktalar

16.15-18.15 Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme    Yönerge ve Eşgüdüm Kurulu Bilgilendirmesi

  Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik

18.15-18.45 Genel Değerlendirme ve Kapanış