0242 237 50 75

TTB’den Birleşik Metal İş Sendikasına plaket

TTB’den Birleşik Metal İş Sendikasına plaket

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti Birleşik Metal İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret ederek işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki mücadelesi ve çalışmalarından dolayı plaket verdi.

Aralarında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un da olduğu heyet Birleşik Metal İş Sendikası Genel Merkez yöneticileriyle bir araya geldi.

Dr. Metehan Akbulut sendika genel merkezinde yapılan plaket töreninin  açılışında “Birleşik Metal İş Sendikası  işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında da önemli  ve bir mücadele ve çalışma yürütüyor. Bu örnek ve kıymetli çalışmaları  için Birleşik Metal İş Sendikasına TTB ve TTB İSİH kolu olarak plaket vereceğiz. Plaketin sembolik bir anlamı var.   Yapılan çalışmaların örnek alınmasını sağlamak ve duyarlılığın arttırılmasını amaçladık. Ama asıl mesele emeğin emekçinin yanında   yer alan ilgili tüm meslek odaları, sendikalar, dernekler, siyasi partilerin birleşik bir mücadelesine   nasıl dönüştüreceğimize dairdir.  Bu sembolik törenin bunun bir adımı olmasını diliyoruz” dedi

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise Birleşik Metal İş Sendikasına alanda gösterdiği duyarlılıktan, mücadelesinden  ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek “Örneğin Birleşik Metal İş Sendikası tarafından yetkilendirilen uzman kişilerin, en az yılda bir defa işyerinde işçi sağlığı ve güvenliğine yönelik periyodik kontrolleri gerçekleştirmesi çok kıymetli. Aynı şekilde işçilerden gelen talep yaralanmalı ve ölümlü kazaların ve meslek hastalıklarının ortaya çıkması nedeniyle sendika tarafından yetkilendirilen kişileri, işyerinde inceleme yapma hakkına sahip olması da çok önemli. Bu çalışmaların diğer sendikalara da örnek olmasını diliyoruz ” dedi.

Birleşik Metal İş Sendikasının pandemi döneminde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 13 Maddesine dayanarak 20 kadar işyerinde “çalışmaktan kaçınma hakkı” kullanılarak 20 işyerinde kısmı veya tamamen iş durdurmasının anlamına ve önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Pandemi döneminde  Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) ve İSİG dairesi üyeleri  Covid-19  durumlarını takip etti ve salgının seyrini haftalık olarak kamuoyu ile paylaştı ve verileri raporladı. Bu çalışmada çok kıymetliydi” şeklinde konuştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarından dolayı da  Birleşik Metal İş Sendikasının  örnek alınması gerektiğine dikkat çeken   Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı   “İSG kurul çalışmaları arasına   kadına yönelik şiddet ve taciz başta olmak üzere işyerlerinde tüm  şiddet ve tacize biçimlerinin sonlandırılmasına yönelik eğitimlerin ve diğer farkındalık çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz” dedi.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise “ TTB’nin yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek “TTB’nin  alanda yürüttüğü çalışmalar ve mücadele  çok önemli. Her zaman birlikte çalışmaya, mücadeleye ve  dayanışmaya hazırız. Alandaki sorunları yan yana omuz omuza olarak hep birlikte  aşacağız” dedi.

“Sendikamızın Bilim Danışma Kurulu mevcut ve bu kurulun içinde İSİG  Birimi bulunmakta. Bu birim ile akademide farklı disiplinlerden hocalarımızda ortak çalışmalar yapmakta ve destek almaktayız. TTB ile de ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz” diyen Adnan Serdaroğlu yaptıkları yayınlar ve çalışmalar hakkında da  çeşitli  örnekler verdi.