0242 237 50 75

TTB MYK KATILIMI İLE FORUM

TTB MYK KATILIMI İLE FORUM

 

Değerli Meslektaşımız,
2 Mart Çarşamba günü saat:18.30’da odamız toplantı salonunda hekimlerin özlük ve ekonomik hakları ve 14 Mart süreciyle ilgili TTB Merkez Konseyinden Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı’nın katılımlarıyla sorunları konuşacağımız toplantı yapılacaktır.

Katılımlarınızı bekleriz.

Antalya Tabip Odası