0242 237 50 75

Turizm ve sağlık birimleri

Turizm ve sağlık birimleri

Antalya Tabip Odası
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, açtıkları dava ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu özel sağlık kuruluşları ile Özel hastanelerin, tatil köyleri ve turizm belgeli otellerde klinik ve sağlık birimi açamayacağına karar verdiğini tekrar vurguladı.

DANIŞTAY KARARI İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

 

ÖZEL HASTANELERİN OTEL VE TATİL KÖYLERİNDEKİ SAĞLIK BİRİMLERİ YASADIŞIDIR.

Antalya Tabip Odası tarafından açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu özel sağlık kuruluşları ile Özel hastanelerin, tatil köyleri ve turizm belgeli otellerde klinik ve sağlık birimi açamayacağına karar vermiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bu sağlık birimlerinin muayenehane niteliği taşıdığını, muayenehanelerin ise “1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümleri uyarınca hekimler tarafından açılabileceğini, bunların açılma şartları ve buralarda sunulacak sağlık hizmetlerine ilişkin ilke ve kuralların AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE düzenlendiğini, Özel hastaneler Kanunu ve Özel Hastaneler Tüzüğünde de bu konuda her hangi bir hükmün yer almadığının altını çizerek, Sağlık Bakanlığının 2013 yayınladığı özel sağlık kuruluşlarına yetki veren genelgesinin yürürlüğünü durdurmuştur.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararını, 1219 sayılı yasaya ve Özel Hastaneler Kanununa dayandırması nedeniyle, yasa değişikliği yapılmadığı sürece, her hangi bir özel sağlık kuruluşunun Otel ve Tatil köylerinde sağlık hizmeti vermesi artık mümkün değildir.

Mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır.

Yürütmenin Durdurulması kararı uyarınca da tüm otel ve tatil köylerinde özel sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetlerinin durdurulması, sözleşmelerin dondurulması gerekmektedir. Bu karardan sonra, Özel Hastanelerin ve diğer özel sağlık kuruluşlarının turizm belgeli işletmelerde, özel sağlık birimi oluşturması ve sağlık hizmetlerine devam etmesi artık mümkün gözükmemektedir.

Yürütmenin durdurulması kararının diğer bir hukuksal sonucu, turizm belgeli otel ve tatil köylerinde yeni bir yasal değişiklik yapılmadığı sürece, bu birimlerdeki sağlık hizmetinin bağımsız hekimlerce verilmesi gerektiğidir.

Danıştay Kararından sonra artık yasadışı duruma düşen bu uygulamanın derhal durdurulması gerektiği inancındayız.

Kararın uygulanmasından birinci derece sorumlu Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığıdır.

Antalya Tabip Odası olarak, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına tümden yasadışı duruma düşen bu uygulamanın durdurulması ve Danıştay’ın kararının gereklerini yerine getirilmesi konusunda uyarıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Antalya Tabip Odası