0242 237 50 75

Türk Tabipleri Birliği 75. Büyük Kongresi (Seçimsiz)

duyuru

Sayın Delegelerimiz/Meslektaşlarımız;

Türk Tabipleri Birliği 75. Büyük Kongresi (Seçimsiz)

çoğunluk aranarak 24 Haziran 2023 tarihinde saat 09:00 – 17:00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4 Maltepe-Ankara adresindeki TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonunda;

çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 08 Temmuz 2023 tarihinde saat 09:30 – 17:00 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu Sıhhiye/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Başta delegelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımıza duyururuz.

Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 • Açılış ve saygı duruşu
 • Divan seçimi
 • Büyük Kongre gündeminin okunarak oya sunulması ve delegelere ek gündem sorulması
 • Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın açış konuşması
 • Karar Önergeleri Çalışma Grubu oluşturulması
 • Merkez Konseyi çalışma raporunun, mali raporunun ve denetleme raporunun okunması
 • Kollar Sunum/Raporların görüşülmesi
 • Çalışma raporu ve mali raporun aklanmak üzere oya sunulması
 • Tahmini bütçenin görüşülerek oya sunulması
 • Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması
 • Dilek, istek ve önerilerin sunulması
 • Kapanış