0242 237 50 75

Yasa teklifi derhal geri çekilmelidir

images_foto2016_hekimler-kugulu

Antalya Tabip Odası Üyesi hekimlerinde olduğu yüzlerce hekim

Hekimleri açlıkla tehdit eden ve eğitim haklarını kısıtlayan yasa teklifinin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilmesi, ülkenin dört bir yanından Ankara’ya gelen hekimler tarafından protesto edildi.

Ankara Kuğulu Park’ta buluşan ve aralarında Antalya Tabip Odası Üyesi hekimlerinde olduğu yüzlerce hekim hep bir ağızdan “Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez” dedi.

‘Çalışırken öldürülmek istemiyoruz’
‘Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz’, ‘Hükümet al torbanı başına çal’ sloganlarıyla önlükleriyle Kuğulu Park’ta toplanan doktorlar, ‘6 Yıllık Emeğimizi ‘Torbayla’ Çöpe Atamazsınız’, ‘Kovir Misen Ağam’, ‘Beyaz Direniş Var Dediler Geldik’, ‘Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane KHK’lar Bahane’, ‘Çalışırken Ölmek, Öldürülmek İstemiyoruz’, ‘Sağlıksızlıklaştıran Yasayı Kabul Etmiyoruz’ yazılı dövizler taşıdı.

KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturması gerekçesi ile atamaları yapılmayan yüzlerce hekim Tunalı Hilmi Caddesi’nden alkış ve ıslıklarla Kuğulu Park’a yürüdü. “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” sloganı atan yüzlerce hekim, açlığa mahkûm eden yasa teklifinin geri çekilmesini talep etti.

Protesto eylemine, CHP ve HDP Milletvekilleri, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, ihraç edilen akademisyenler ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

Geri Çekilene Kadar Mücadele
Etkinlikte düzenlenen forumda sağlık meslek örgütlerinin başkanları, KHK ile ihraç edilen hekimler, güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ataması yapılamayan hekimler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri söz aldı. İlk sözü meslek örgütü temsilcileri aldı:
TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman: Yıllardır sağlıkta şiddetin önlenmesine dair yasa çıkarılması için mücadele ettik. OHAL kalktıktan sonra KHK ile ihraç edilen hekimlerin ve sağlık emekçilerinin daha demokratik bir şekilde işlerine dönmesini beklerken acımasız bir torba yasa teklifi ile karşılaştık. Sağlıkta şiddeti önlemek bir yana sağlık emekçilerinin çalışma ve eğitim hakkına engel olan bu teklif anti-demokratiktir. Binlerce insanı açlığa mahkûm edecek bu yasa teklifi derhal geri çekilmelidir.

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden: Bu torba kanun teklifine ‘müjde’ dediler. Torbadan çalışma halkımıza ve eğitim hakkımızı engelleyen AKP nefreti çıktı. Açlıkla, ölümle yüz yüze bırakılıyoruz. Biz size biat etmedik etmeyeceğiz. Bu teklif geri çekiline kadar emekçiler olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız.

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı İlker Cebeci: Yasal düzenlemeler ile çalışma hakkımız engelleniyor; hizaya getirilmeye çalışılıyoruz. Kanun ve etik çalıştığında biz her zaman etiği savunacağız. TBMM sesleniyoruz; etik değerlere uymayan bu tekliften vazgeçin.

Çalışma Hakkımız Engellenemez

Forumda daha sonra sözü KHK ile ihraç edilenler, güvenlik soruşturması gerekçesi ile mesleğe başlatılmayan hekimler ve eğitim hakları ellerinden alınan hekimler aldı:

Güvenlik soruşturması gerekçesi ile ataması yapılmayan Selçuk Çelik: 1,5 yıl önce mezun oldum. Mezuniyetten yedi ay sonra güvenlik soruşturmasından ‘memurluk için gerekli kriterleri taşımıyorsunuz’ yanıtı geldi. Hukuka uygun hiç bir gerekçe sunulmadı. Dönemin Sağlık Bakanı özel sektörde çalışabileceğimizi savundu. Buna da itiraz ettik. Daha sonra uzun süre iş aradım ve bir özel hastanede başladım. Şimdi bu yasa teklifi ile fiilen çalışmamız engelleniyor. Güvenlik soruşturması olanlar 600 gün çalışmayacak daha sonra iş bulacak ama yazdığımız raporlar kabul edilmeyecek. Benim gibi bine yakın hekimin ve altı bin KHK’li hekimin çalışması engellenecek. Topluma verilen mesaj açık, ‘bizim gibi düşünmez istediğimizi yapmazsanız aç kalırsınız.’ Biz de diyoruz ki ‘eninde sonunda biz kazanacağız.’

Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan KHK ile ihraç edilen Mihriban Yıldırım: Uzman olacak iken KHK ile eğitim hakkım da engellendi. Uzmanlık için sınava giriyoruz. Bu teklif ile hem çalışma hem eğitim hakkımız engelleniyor. Ekmeğimizden, hayatımızdan, işimizin alınmasına karşı direnmek için geldik. Topyekûn direniş ve mücadele etmek zorundayız. Bizim meselemiz sadece madde 5 değil. Ben işime geri dönmek ve psikiyatri asistanı olmak istiyorum.
Öğrencileri temsilen söz alan Baran Kılıç: Baskı oluşturmak, açlıkla terbiye ederek örgütlülüğümüzü azaltmak istiyorlar. Bizler direnmeye devam edeceğiz.
***
Faşizan teklif geri çekilsin
Eyleme destek veren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Bu faşizan bir yasa teklifidir. Kazanımlara, mesleki haklara, çalışma hakkına el uzatan bu teklif akla ve vicdana aykırıdır” dedi. ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, “İnsan yaşamını önceleyen sağlık emekçilerinin çalışma hakkını ellerinden alan bu teklifi kabul etmiyoruz. Meclis’ten çıkan her yasa düşünen insanlara düşman. Bu teklif geri çekilmelidir” diye konuştu.
TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, “Hukuka aykırı, akla ve vicdana aykırı bu teklif derhal geri çekilmelidir” ifadelerini kullandı.