0242 237 50 75

Yeni Dönem “Bilirkişilik Temel Eğitimi” Başvuruları Başlıyor!

images_bilirkisilik

Bilirkişilik Kanunu uyarınca, kişilerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmeleri için “Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası” zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Bilirkişilik Kanunu uyarınca, kişilerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmeleri için “Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası” zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin uzmanlık dernekleri ve tabip odaları ile işbirliği içinde yürüttüğü eğitimlere hekimler ve sağlık alanında görev yapan meslek mensupları başvurabilmektedir. Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır.

Antalya Tabip Odası olarak 7-10 Mart 2019 tarihlerinde düzenlediğimiz eğitime 42 meslektaşımız katılarak sertifikalarını almışlardı. Gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeniden bir eğitim programı oluşturma çalışması içindeyiz. Bu çalışma kapsamında katılımcı ve derslik sayısını belirlemek için söz konusu eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımızın odamıza ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saattir (18 saat teorik, 6 saat uygulamalı).
Sınıflar en fazla 24 katılımcıdan oluşmaktadır.
Eğitim ücreti tabip odasına üye olanlar için KDV dahil 900.00 TL, üye olmayanlar için 1100.00 TL olarak belirlenmiştir.
Ön kayıt yaptırmak isteyen meslektaşlarımızın 11 Kasım’a kadar Antalya Tabip Odası Sekretaryasına başvurmaları gerekmektedir. Tel: 0(242)237 50 75, 0 533 547 71 54

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu