0242 237 50 75

Yönetici eğitimi

images_img1_45

TTB Merkez Konseyi tarafından Ankara’da düzenlenen  “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi”

TTB Merkez Konseyi tarafından Ankarada düzenlenen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğtimi” toplantısına Antalya Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri Dr.Egemen Aktaş, Dr.İbrahim Çelik ile Onur Kurulu üyesi Prof.Dr.Taha Karaman katıldı. Toplantıda oda yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.