0242 237 50 75

Yönetim Kurulu Kararları

Yönetim Kurulu Kararları

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Değerli meslektaşımız,
Biliyorsunuz Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak seçildiğimiz zamandan bu yana toplantılarımızı tüm üyelerimizin katkı ve görüşlerine açık olarak yapmaya çalışıyoruz. Her ay yaptığımız Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantıları bu doğrultuda attığımız ilk adım olarak değerlendirilebilir. Ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu çerçevede 20.08.2014 tarihinde yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Her Çarşamba saat 19.00’da yaptığımız yönetim kurulu toplantılarının tüm üyelerimizin katılımına açık yapılmasına;
2. Her ayın ilk çarşambası saat 19.00’da genel üye toplantılarının yapılmasına;
3. Genel üye toplantılarının gündeminin bir hafta öncesinde tüm üyelere duyurulmasına;
Karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu