0242 237 50 75

Yürütme kurulu toplandı

Yürütme kurulu toplandı

Odamız adına Dr.Metehan Akbulut’un katıldığı

 

11 Ekim 2015 tarihinde TTB İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Ankara’da toplandı.

Dr.Metehan Akbulut (Antalya), Dr.Nevruz Gürceğiz (Diyarbakır), Dr.Nazmi Algan (İstanbul),  Dr.Saim Erarslan (Kocaeli) ve Dr.Zülfikar Cebe (Batman) nin katılıdığ yürütme kurulu toplantısında alanı ilgilendiren bir çok konuda tartışma yürütüldü.

Toplantının birinci bölümüne TTB Hukuk Danuşmanı Av.Mustafa Güler ile Dr.Arif Müezzinoğlu’da katıldı

1.TTB’ nin kazandığı iki mahkeme kararına göre odaların tekrar yetki belgesi vermesi ve alandaki bilgilerin paylaşımı için Çalışma Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlere hiç yanıt alınamadığı görüldü  Bu konuda suç duyurusunda bulunulması ve dava açılması hukuk bürosunca takip edilecek. İşyeri Hekimliği Çalışma ve Onay Yönergesinin ” güncellenmesi
2.Eğitim Bilim Kurulunun reorganize edilmesi,
3.Asgari ücret tarifesinin belirlenmesine yönelikTTB’den odalara bir yazı gönderilerek, görüşlerini oluşturup konseye ve kola bildirmeleri, 23 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kol toplantısına getirmeleri
4.21 Kasım 2015  Cumartesi  kol yürütme toplantısı, 22 Kasım  2015 Pazar günü de kol toplantısı yapılması kararlaştırldı