0242 237 50 75

Yürütme kurulu toplandı

images_img1_yrtmy

Odamız adına Dr.Metehan Akbulut’un katıldığı

 

24 Mayıs 2015 tarihinde TTB İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Ankara’da toplandı.

Dr.Metehan Akbulut (Antalya), Dr.Nevruz Gürceğiz (Diyarbakır), Dr.Nadir Sevinç (Ankara) Dr.Nazmi Algan (İstanbul), Dr.Can Eren (Adana), Dr.Saim Erarslan (Kocaeli) ve Dr.Zülfikar Cebe (Batman) nin katılıdığ yürütme kurulu toplantısında alanı ilgilendiren bir çok konuda tartışma yürütülerek önümüzdeki dönem çalışma programı için bir taslak oluşturuldu.Dr. Bülent Aslanhan (Bursa) ve Dr.Hürcan Girgin (İzmir)  ise mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.
Bir sonraki yürütme kurulu 4 Temmuz 2015, kol toplantısı ise 5 Temmuz 2015’de Ankara’da yapılacak.