0242 237 50 75

Zorunlu açıklama

Zorunlu açıklama

Türk Tabipleri Birliği, ortak mücadele

Değerli meslektaşlarımız,
Türk Tabipleri Birliği olarak 12 Aralık 2014 Cuma günü G)REV eylemimiz, 13 Aralık 2014 Cumartesi günü de Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacağımızı ilan etmiştik.

ASM sağlık çalışanlarının örgütlü oldukları sendikalar, dernekler, tabip odaları, hemşire dernekleri ile birlikte temel hakları için mücadele etmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.

Türk Tabipleri Birliği,ortak mücadele hattının devam etmesi adına hem 29 Kasım 2014 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Ankara eylemini ve AHEF in 12-13 Aralık 2014 tarihli eylem kararlarını desteklediğini bildirmiştir.

Ancak 13 Aralık 2014 tarihinde Ankara da yapılacak eylemin sağlıklı olması için 10 gün öncesinden bir eylem düzenleme komitesi kurulmasının gerekli olduğunu AHEF yönetimine resmi yazıyla bildirmiş ve görev almak istediğimizi de belirtmiştik.

AHEF yönetimi meslek birliğimizin çağrısına maalesef yanıt vermemiş, Ankara da Sağlık Bakanlığı önünde yapılacağı ilan edilen basın açıklamasının yerinden, başlama saatine dek eylem planını sürekli değiştirilmiştir.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği 12 Aralık 2014 tarihinde bir günlük G(ö)REV eylemini, daha önce açıklandığı gibi 13 Aralık 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde olacaktır.

12 ve 13 Aralık eylem programımız aşağıda belirtilmiştir.

Aile Hekimlerinin ve diğer ASM sağlık çalışanlarının birlikte yürüttüğü mücadelesi kararlılıkla sürdürülüp başarıya ulaşacağı inancıyla,tüm meslektaşlarımızı 12-13 Aralık tarihinde yapacağımız eylemlere katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla
Türk Tabipleri Birliği

Eylem Programı:
1- Tüm illerde 12 Aralık 2014 Cuma günü G(ö)REV eylemi için Saat 12: 30 da Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde toplanılması,kitlesel basın açıklaması yapılması(Basın açıklaması metni 11 Aralık 2014 Perşembe günü paylaşılacaktır)

2- Sözleşme dayatmalarına karşı TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan dilekçelerin halk sağlığı kurumlarına sunmak(Dilekçeler 11 Aralık 2014 Perşembe günü tüm illerle paylaşılacaktır)

3- 13 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’da TTB binasında toplanılacak,Saat 10: 00 da Sağlık Bakanlığı önüne gidilerek Saat 11: 00 de kitlesel basın açıklaması gerçekleştirilecektir.