0242 237 50 75

1. Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu

images_foto2016_aile2

Sağlıkta Şiddet, Aile Hekimliği yeni ödeme yönetmeliği,

1. Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu ikinci toplantısını 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü yaptı.

Sağlıkta Şiddet, Aile Hekimliği yeni ödeme yönetmeliği, ASM kiraları ve aile hekimliğinin geleceği konuları başta olmak üzere alanda yaşanan sorunlar ve çözüm yolları konusunda tartışmalar yürütüldü.

Aile Hekimlerinin tabip odasından beklentileri ve yaşadıkları öncelikli sorunlar konusunda anket yapılaması kararlaştırıldı.