0242 237 50 75

1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun!..

1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun!..

İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya‘yı işgaliyle başladı. Savaş ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı.

1 Eylül, uzun bir süredir savaşın yarattığı acı ve yıkıma dikkat çekebilmek için Dünya Barış günü olarak kutlanmaktadır.

Savaşa karşı barışın, emperyalizme karşı bağımsızlığın, şovenizme karşı halkların kardeşliğinin, ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamanın; baskılara karşı demokrasi ve özgürlüğün ifadesi olan 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

Yaşanan acılara rağmen savaşların sonu gelmiyor

İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşının başladığı gün olan 1 Eylül 1939’un üzerinden  geçen 83 yıla  rağmen emperyalizmin kirli tarihi bugün de aynı vahşetini halkların tarihlerini ve geleceklerini yok etmeye devam ediyor. Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline getiriyor. Dünyanın bir yerinde savaş yaşanıyorsa, dünyanın her yerinde savaşın etkileri görülüyor.

Savaş ve hekim hakları

Eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın, demokrasinin ve insan haklarının yerleşmediği bir ülkede hekimlerin haklarının korunması da olanaklı değildir. Bugün hekimlik/hekimler savaş ve sömürünün olmadığı, eşit, özgür, adil bir dünya ve Türkiye’de yaşama özlemi için çaba harcamakla her zamankinden daha fazla sorumludurlar ve Antalya Tabip Odası bunun bilincindedir.

Savaş ve düşmanlığın değil barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye ve Dünya  dileğiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu

Not:1 Eylül 2022  saat:18.30 Attolos Meydanında Emek ve Demokrasi Güçlerinin yapacağı basın açıklamasına bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz